Oasens bestyrelse

Tlf: 56311958   Email: oasen.kontor@gmail.com

MØDESTEDET FOR EFTERLØNSMODTAGERE, FØRTIDSPENSIONISTER OG PENSIONISTER

Oasens bestyrelse 2018/19

Finn Bodilsen              20300035

Lise Nygaard Hjorth    29807355

Flemming Wangy        29923479

Lotte Andersen            20773130

Birte Jensen                25531233

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Medlem:

Medlem:

Fra venstre: Flemming, Birte, Lotte, Lise, Finn