Hjem
Grøndals vej 8

Oasen er et aktivitetscenter, som henvender sig til selvhjulpne efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister i Faxe kommune.

 

Oasen er et sted, baseret på frivillige hvor alle hjælper hinanden og sætter hygge og socialt samvær i højsædet.

 

Oasen er et aktivitetscenter og ikke en forening, hvor der kræves medlemskab.

 

Oasen´s specielle arrangementer og foredrag vil blive bekendtgjort her, på opslagstavlen ved indgangen til Oasen, Grøndalsvej 8 og i Haslev Posten.

 

Oasen tilpasser de faste aktiviteter efter brugernes ønsker i det omfang, det er muligt

Oasen Mødestedet.   Grøndalsvej 8

 

Åbningstider:

 


Nærbus til døren

 

Januar - juni 2024

Tirsdag d. 23 januar.
Kl. 10.00 – 12.00

Torsdag d. 15 februar kl. 10.00 – 12.00

Onsdag d. 13 marts kl. 10.00 – 12.00

Torsdag d. 18 april kl. 10.00 – 12.00 

Traktør Karl Peter Andersen kommer og fortæller om de 15 år han var i privat husholdning, på de danske godser og herregårde. Karl Peter Andersen har også i en årrække rejst med en Pandora millionær, inden han for 10 år siden overtog Højeruplund ved Stevns klint.


Pris incl. Kaffe og kage 40,00 kr.

 

 

 

Steen Filborne kommer med sin guitar, og underholder med glade muntre sange,

hvor der gerne må synges med. En formiddag i hyggens tegn.


Pris incl. Kaffe og kage 40,00 kr.

 

 

Lized Band underholder med glad musik og sang. De medbringer sangbøger, så alle har mulighed for at synge med.  En hyggelig og festlig formiddag.

 

Pris incl. Kaffe og kage 40,00 kr.

 

 

Knud Erik Hansen , borgmester i Faxe kommune 2010 – 2017.

Vil med udgangspunkt i velfærdssamfundets udvikling, ungdomsoprøret og en del mere, fortælle om sit liv fra arbejderbarn i 1950èrne via en lang videregående uddannelse til toplederjob på VUC.  Også en fortælling om en ind imellem turbulent borgmestertid, der startede midt i finanskrisen og lige efter en svær kommunesammenlægning.

 

Pris incl. Kaffe og Kage 40,00 kr.